Vores base -> multifunktionsrummet

 - få fordele af netværket

...et lille antal erfarne konsulenter med komplementære færdigheder, der på en fælles idegrundlag arbejder for den samme sag og mod de samme mål, og endvidere har en stærk tro på udviklingen af fælles kompetence.

 

Vi arbejder i et netværk, hvor viden flyder på tværs, så man aldrig er 'alene' på en opgave. Samtidig gives der mulighed for midlertidigt at sammensætte et team med andre fra netværket, fx. når der er indgået en kontrakt ifm. en større opgave.

Netværket genererer opgaverne afledt af tidligere succes. Derfor er grundlaget for at være med, at man har et godt tag i kunder og/eller opgaver, så man bringer noget med ind samtidig med, at man tager noget med ud - på den måde holdes 'guldet' indenfor netværket.

Der er tale om en løs alliance hvor man dels kan finde den eller de samarbejdspartnere, som man har behov for, hvis en opgave kræver mere, end man selv kan klare - eller hvis et koncept skal udvikles mhp. senere salg.

For den anden dels vedkommende, er man selv til disposition for andre, der netop står i en lignende situation, hvor de har brug for ekstra kræfter eller know how - så man får rollen som underleverandør i det regi.

Alle opgaver har en tidsmæssig begrænsning og langt den overvejende del ligger hos den enkelte for at blive løst i samarbejde med den aktuelle kunde.

Der er således ikke tale om at indlede et samarbejde for at løfte enhver opgave. Flere er i kontakt med netværket, men agerer som 'ensomme ulve', der er alene på alle opgaver, der i øvrigt er genereret i eget regi. I store perioder bruger de udelukkende netværket som det sted, hvor der kan sparres fx. omkring et akut opstået problem eller fordi man er løbet tør for ideer.

Det nemlig være, at den specifikke problemstilling netop kan skabe forbindelsen mellem to eller flere - så samarbejdsrelationerne opstår ad den vej. Derved er netværket en sikkerhed for, at man aldrig er helt alene og hurtigt få katalyseret processerne - ja, faktisk kan et team samles på meget kort tid, hvis der opstår behov for det.

Dette er ikke indgangen til et konsulentbureau, der lever af at sælge folk - ej heller en hurtig og gratis adgang til en stor kundekreds.

Vores forretning hænger sammen, fordi alle bringer noget med ind - og fællesskabet gør, at alle (fremtidige) opgaver løses ved brug af den styrke, som vi kan opnå ved at sparre med og støtte hinanden - så resultaterne overstiger alle mål.

Vi har altså ikke en stab af faste medarbejdere, som, hvis de ikke arbejder ude, sidder og venter på, at salgsaktiviteterne fører til nye opgaver. Vi har heller ikke faste opgaver, der tidsmæssigt ligger således, at vi kan holde liv i et samarbejde i det uendelige. Ej heller er opgaverne så ensartede, at det altid er de samme samarbejdspartnere/-relationer, som vi skal benytte os af.

Og rigtigt - vi er jo alle startet et sted.

Det ku' være interessant at høre hvordan du ser dig selv i dét spil?

Vil du være med, deltage og samarbejde?

Så, send en e-mail med nogle få ord...top -

- international