CONGLOMUS betyder for os
                 "forskellighed, fællesskab, komplementære kompetencer, samlet styrke"

 

Vores omdrejningspunkt er videnudveksling og udvikling af viden. Grundlæggende handler videndeling om at skabe øget reel værdi, så derfor fokuserer vi på at opbygge et stærkt netværk, hvor fragmenter af viden omsættes til konkret og målrettet værdiskabelse i de involverede organisationer.

Mange ledere begrænser og kontrollerer. De bedste leder og motiverer

Idegrundlaget er enkelt - udvikling af strategier, forretningssystemer og koncepter må ske kontinuerligt for at holde trit med de konstante forandringer, der sker i det omliggende samfund. Et er, hvad man ved, andet er, om man bruger det man ved - vigtigst er, hvordan man kommer til at vide noget nyt. Organisationers evne til at forny sig bliver en væsentlig og kritisk faktor i al virksomhedsudvikling. Dermed bliver netop det, at opbygge fornyelseskompetence internt i organisationen, et afgørende element i udviklingsprojekter. Nok skal den konkrete opgave løses, men der skal hver gang uddrages en learning lesson og det erfarede skal akkumuleres og forankres i organisationen. Herved får læringen en central position, når fokus er på at blive bedre til at løse fremtidige opgaver.

De fleste organisationer kan langt mere end de selv tror - der findes mængder af uudnyttet kompetence i enhver virksomhed. Disse slumrende evner skal lokaliseres og udvikles via aktiv coaching, træning og metodeunderstøttelse i et effektivt projektforløb. Forudsætningen for, at man kan få nytte heraf, er, at de relevante ideer bliver bragt til overfladen på det rette tidspunkt - så de kan anvendes i den fremadrettede proces i stedet for at finde plads i bagklogskabens lys. Og derved er det ikke gjort alene, for herefter er kunsten at få omsat ideerne, så de bliver bragt fra det abstrakte plan til det konkrete.

Hvis man gør som man altid har gjort, så er det umuligt at komme længere end sidst

Ideer til inspiration og nyudvikling skal ofte hentes udefra. Det kan enten ske On Site ved at allokere eksterne kræfter til at påvirke og deltage i processen - eller det kan ske i fora, der er placeret udenfor organisationen, hvor man har en løsningsorienteret dialog med andre. Hvilken metode, man vælger, afhænger af antallet af deltagere i processen. Er rammen hele projektenheden eller en tværorganisatorisk gruppe, vil det mest frugtbare være, at lade processen løbe internt, mens er der tale om, at ganske få personer skal have en rolle som katalysator for processen, så kan det give størst udbytte at gennemføre eksterne seancer.

Det er vigtigt at påpege, at processen i begge tilfælde nok involverer eksterne aktører, men at deres funktion alene bør være at katalysere. Det er et mål for os, at organisationerne efterfølgende hverken skal være bundet til eller afhængige af ydelser fra eksterne konsulent-teams, uanset. Viden skal deles og flyde frit. Det skal akkumuleres og må aldrig forsvinde fra virksomheden. Der skal skabes en markant kompetenceudvikling i virksomheden, der kombineret med inspiration udefra løfter organisationens vilje til at tage hånd om egen udvikling og evne til at gennemføre hurtige forandringer.

Teori og praksis skal vekselvirke dialektisk

Metoder skal baseres på solid praktisk erfaring. De skal forankres i organisationen og afspejles i strategien. Erfaringen skal bidrage til at skabe større træfsikkerhed ifm. den konkrete løsning, så forholdet mellem tid, pris og kvalitet er pålideligt og kendt fra start til slut. Der skal efter ethvert projektforløb uddrages en learning-lesson til brug for at forfine og forbedre processerne, samt skabe næring til overordnet fornyelse.

Her bliver du introduceret for en gruppe, hvor du møder personer med tilsvarende erfaringsmæssig baggrund. Alle har et fælles udgangspunkt, dvs. arbejder i virksomheder med problemstillinger, der ligner dine og befinder sig i en parallel organisatorisk opbygning og kompleksitet. Derved får du del i et netværk, der kan styrke din postion på langt sigt.

I dette netværk mødes man for at udvikle viden, ideer og frem for alt skabe konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger, som den enkelte er stillet overfor i sin egen virksomhed. Inspiration, cases, best practice etc. er vigtige ingredienser, men frem for alt er der fokus på, at netværksdeltagerne bruger hinanden til at skabe konkrete løsninger, der kan anvendes i egen organisation.

En konsekvens heraf er, at alle er aktivt involverede og villige til at dele viden med andre. Til gengæld skabes der grobund for forretningsmæssig fornyelse, personlig og faglig udvikling samt et værdifuldt personligt netværk.

 


hvad kan Conglomus -

- få fordele af netværket