CONGLOMUS betyder for os
                 "forskellighed, fællesskab, komplementære kompetencer, samlet styrke"

 

Netværk betyder først og fremmest, at du ikke er alene - at der på den ene side findes en gruppe mennesker, som du trygt kan støtte dig til og på den anden findes der et forum, hvor alle kreative ideer kan få de bedste vækstbetingelser.

Vi vil yde sparring med afsæt i konkrete erfaringer. Vi vil være pålidelige og ærlige i vores bedømmelse af de enkelte problemstillinger. Vi vil give vores sandfærdige bud løsningsmodeller. Vi vil skabe en større fælles forståelse. Vi vil give redskaber, der kan støtte den enkeltes evne til problem- og konfliktløsning. Vi vil bidrage med fornyelse indefra og skabe inspiration med nye ideer til forretningsudvikling. Vi vil skabe et lærende miljø hvor videndeling bliver praksis og kompetenceudvikling er nøgleordet for den enkelte og for fællesskabet.

Succes kommer ikke af sig selv - det kræver


Personligt skal det - gennem krævende opgaver - omsættes i faglig dygtighed kombineret med en stærk vilje til at finde den rigtige løsning på alle opgaver ud fra en pragmatisk indstilling til de givne muligheder.

Samarbejdsformen i netværket skal sætte os i stand til kvalificeret at finde bidrag til strategiske tiltag, produktudvikling, metodologi, tekniske og systemmæssige løsninger.

Der skal også gives..........

Temaerne spænder vidt - kompetenceudvikling, implementering og forankring af strategier, videndeling i praksis, dyrkelse af gennemsigtighed i komplekse organisationsstrukturer og sikring af innovative drivere - emnerne er mangfoldige, mulighederne er mange.

Vi vil gå hårdt efter at finde løsninger, men vil ikke glemme metodologien, at beskrive og få forståelse problemet inden vi bliver udfarende og - måske det vigtigste - at uddrage en 'learning lesson' for hver case, som vi lægger bag os.

 


hvorfor Conglomus -

- få fordele af netværket